• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEILIG HART VAN JEZUS

Geliefde broeders en zusters!

Afgelopen vrijdag red.: d.i. de derde vrijdag na Pinksteren 2000 vierden wij de plechtigheid van het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.

Dit Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, die tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde.

Het Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid, barmhartigheid, speciaal gedurende dit jaar van het Grote Jubileum.

Het Bloed van Christus heeft ons verlost. Dit is de waarheid die wij verkondigen aan het begin van elke maand juli, traditioneel toegewijd aan het kostbaar Bloed van Christus.

Hoeveel bloed is onrechtvaardig verspild in de wereld! Hoeveel geweld , hoeveel minachting voor het menselijk leven!

Deze mensheid, die zo vaak verwond is door haat en geweld, heeft meer dan ooit behoefte aan de ervaringen van de werkzaamheid van het verlossende Bloed van Christus.

Dat Bloed werd niet tevergeefs vergoten en draagt in zichzelf de kracht van de liefde van God en is een onderpand van hoop, redding en verzoening. Om deze bron te bereiken is het echter wel noodzakelijk zich tot het Kruis van Christus te wenden, te kijken naar de Zoon van God, naar dat doorboorde Hart, naar dat verspilde Bloed.

Maria stond aan het voet van het Kruis, mededeelnemer aan het Lijden van haar Zoon. Zij offert haar Moeders hart als toevluchtsoord voor allen die zoeken naar vergeving, hoop en vrede, zoals wij met het feest van het Onbevlekte Hart vieren. Maria heeft ons gezuiverd in het bloed van haar gekruisigde Zoon. Aan haar vertrouwen wij het bloed van de slachtoffers van geweld, zodat het zal worden gered door het bloed van Jezus wat vergoten is voor de redding van de wereld.

Document

Naam: HEILIG HART VAN JEZUS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 juli 2000
Copyrights: © 2001 Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test