• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE WARE WAPENEN VAN DE VREDE
Wereldvredesdag 1976

Tot  u,  staatslieden.

Tot u, vertegenwoordigers en promotoren van de grote internationale instellingen.

Tot u, politici, specialisten van de internationale communautaire problemen, publicisten, sociologen, economisten die werkt aan de betrekkingen onder de volkeren.

Tot u, burgers van de wereld die gefascineerd zijt door het ideaal van een universele broederlijkheid, of die ontgoocheld zijt en sceptisch met betrekking tot de mogelijkheid om tussen de volkeren betrekkingen te vestigen van rechtvaardigheid, evenwicht en samenwerking.

Tot u tenslotte, volgelingen van de godsdiensten die vriendschap tussen de mensen willen teweegbrengen; tot u Christenen en Katholieken, die de vrede bewerkt in de wereld, een vrede die beginsel is van uw geloof en streefdoel van uw universele liefde.

Tot u willen wij ons zoals de voorgaande jaren ook in 1976 eerbiedig richten met onze vredesboodschap.

We laten aan deze boodschap een uitnodiging voorafgaan: luistert naar onze woorden, weest inschikkelijk en geduldig. De grote zaak van de vrede verdient toch uw luisterbereidheid en uw nadenken, ook al zou het er kunnen op lijken dat we in herhaling vervallen met betrekking tot dit thema bij de dageraad van het nieuwe jaar; zelfs indien gij, die van deze zaken goed op de hoogte zijt door uw studies en misschien nog meer door uw ervaringen, zoudt menen zo wat alles te weten met betrekking tot de vrede in de wereld.

U zal er ongetwijfeld belang in stellen onze spontane gevoelens te vernemen, die gesteund zijn op de lessen van een geschiedenis waarin we allen geworteld zijn, met betrekking tot het schrijnende thema van de vrede.

Onze eerste gevoelens terzake zijn van tweeërlei aard en stemmen niet met elkaar overeen. Overal zien we enerzijds met doening en met hoop dat de idee van de vrede vooruitgang maakt. Ze neemt toe in belang en in afmeting in de geest van de mensheid; tegelijkertijd ontwikkelen zich ook de structuren die vereist zijn om de vrede te organiseren; de vieringen die tot engagement brengen en ook de academische vieringen ten gunste van de vrede nemen in aantal toe; ook de zeden evolueren in de richting van de vrede: reizen, congressen, vergaderingen, commerciële betrekkingen, studies, vriendschap, samenwerking en hulp. De vrede wint terrein. De conferentie van Helsinki in juli-augustus '75 is een gebeurtenis die verwachtingen wekt in die richting.

Document

Naam: DE WARE WAPENEN VAN DE VREDE
Wereldvredesdag 1976
Soort: H. Paus Paulus VI - Boodschap
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 oktober 1975
Copyrights: © 1975, Collationes
Tussentitels, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test