• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Andere moeilijke kwesties

Zoals bekend zijn er nog twee andere moeilijke vraagstukken die onze aandacht bezighouden: de kerkelijke regeling van het gemengde huwelijk (een delicaat probleem dat nog nadere bestudering vergt) en de leer van de Kerk over de geboorteregeling. Over dit laatste thema spraken wij precies H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot het H. College bij gelegenheid van zijn naamfeest
(23 juni 1964)
. Wij beloofden toen uitvoeriger en definitiever op dit onderwerp in te gaan, wanneer de commissie, aan wie wij dit probleem ter bestudering hebben toevertrouwd, haar rapport zou hebben uitgebracht. De commissie heeft voortreffelijk gewerkt, maar heeft haar onderzoek nog niet voltooid. Wij willen de studie niet onderbreken, maar wij hebben de commissie aangezet tot het betrachten van grote spoed, zodat wij hopen binnenkort over dit onderwerp van zo vitaal belang woorden te kunnen zeggen die gedragen worden door het licht van de menselijke wetenschap zowel als - en daarom bidden wij de Heer - door het licht van zijn wijsheid.

Document

Naam: TOT HET COLLEGE VAN KARDINALEN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 24 juni 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 39, 977-984
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test