• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vooral in deze tijd beschouwt de Kerk het als een van haar voornaamste plichten om het mysterie van barmhartigheid te verkondigen, in hoogste mate geopenbaard in de persoon van Jezus Christus, en barmhartigheid te brengen in het leven. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 14
Het kader bij uitstek voor deze verkondiging en verwezenlijking van de barmhartigheid is de viering van het sacrament van de verzoening.
Dit jaar kan een prachtige gelegenheid bieden voor het werk van de pastorale vernieuwing en de catechetische verdieping in de bisdommen, en vooral in heiligdommen die door veel pelgrims worden bezocht en waar het sacrament van de vergeving wordt toegediend met een overvloedige beschikbaarheid aan biechtvaders.
Mogen de priesters altijd ten volle beschikbaar zijn voor deze bediening waarvan de eeuwige zaligheid van echtparen afhangt, en waarop ook, goeddeels, hun gemoedsrust en geluk in dit tegenwoordige leven berust. Mogen de priesters waarlijk voor hen levende getuigen zijn van Vaders barmhartigheid.

Vaticaanstad, 12 februari 1997

Alfonso López Trujillo
Voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin

Francisco Gil Hellín
Secretaris

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test