• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Grondig verschillend van elke anticonceptionele praktijk is echter het gedrag van echtparen die, terwijl ze altijd fundamenteel open blijven staan voor de gave van het leven, hun intimiteit alleen beleven in de onvruchtbare perioden, wanneer zij tot deze gedragslijn zich laten leiden door ernstige motieven van verantwoord ouderschap. Dit is waar zowel vanuit antropologisch als vanuit moreel gezichtspunt, omdat ze is geworteld in een andere opvatting van de persoon en van de seksualiteit. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 16 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 32 H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 97
Het getuigenis van paren die jaren in harmonie met het plan van de Schepper hebben geleefd, en die om naar verhouding ernstige redenen op geoorloofde wijze de methoden gebruiken die terecht 'natuurlijk' worden genoemd, bevestigt dat het voor echtgenoten mogelijk is aan de eisen van de kuisheid en van het huwelijksleven te voldoen, in eenstemmigheid en volledige zelfgave.

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test