• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De christelijke traditie heeft altijd de goedheid en deugdzaamheid van het huwelijksverbond en het gezin hooggehouden tegenover talrijke ketterijen die vanaf het allereerste begin van de kerk ontstonden. Door God bij de schepping zelf gewild, door Christus tot zijn oerbegin teruggebracht en tot sacrament verheven, bestaat het huwelijk uit een intieme vereniging van de echtgenoten in liefde en leven, intrinsiek geordend op het welzijn van de kinderen die God aan hen wenst toe te vertrouwen. Zowel voor het welzijn van de echtgenoten als dat van de kinderen, alsook voor het welzijn van de samenleving zelf, hangt de natuurlijke verbintenis niet langer uitsluitend af van een louter menselijke beslissing maakt. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48.
De deugd van de echtelijke kuisheid omvat zowel de gaafheid van de persoon als de volledigheid van de gave. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2337 , en daardoor wordt de seksualiteit echt persoonlijk en menswaardig beleefd, wanneer ze wordt opgenomen in de relatie tussen twee personen, .in de volledige wederzijdse overgave van man en vrouw, onbeperkt van duur. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2337 Inzoverre ze verwijst naar de intieme relaties van de echtgenoten, vereist deze deugd dat .de integrale zin van de wederzijdse zelfgave en van de menswaardige gezinsstichting in een context van waarachtige liefde. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 51 wordt gehandhaafd. Daarom is het, als een van de fundamentele morele beginselen van het huwelijksleven, noodzakelijk de onverbrekelijke band, die God heeft vastgesteld en die de mens niet uit eigen beweging kan breken, tussen de beide betekenissen die in de huwelijksdaad liggen besloten .éénwording en voortplanting. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 12 voor ogen te houden.

Deze hele eeuw door hebben de pausen verscheidene documenten gepubliceerd die de voornaamste morele waarheden over de echtelijke kuisheid uiteenzetten. Daarom verdienen speciale vermelding de encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Casti Connubii
Over het Christelijk huwelijk, met inachtneming der in gezin en maatschappij heersende toestanden, noden, dwalingen en misbruiken
(31 december 1930)
(1930) van Pius XI, talrijke toespraken van Pius XII, Paus Pius XII - Toespraak
Vegliare con sollecitudine - Over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
Tot het congres van de Italiaanse katholieke unie van verloskundigen over morele aspecten van huwelijksleven en zwangerschap
(29 oktober 1951)
(1951), Paus Pius XII - Toespraak
Nellordine della natura - Tot het congres van de Fronte della Famiglia en tot de bond van grote gezinnen
(27 november 1951)
(1951), de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
(1968) van Paulus VI, de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
(1981) , de brief aan de gezinnen H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
van Johannes Paulus II (2 februari 1994) en de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
(1995) van Johannes Paulus II. Samen hiermee verdienen de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
(1965) en de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(1992) bijzondere vermelding. Belangrijk zijn ook, in overeenkomst met deze leer, enige documenten van de bisschoppenconferenties, als ook die van pastores en theologen die dit onderwerp verder hebben uitgewerkt en er een dieper begrip aan hebben gegeven. Ook moet het voorbeeld worden vermeld van veel gehuwden, wier toewijding om de menselijke liefde op christelijke wijze te beleven een zeer effectieve bijdrage vormt voor de nieuwe evangelisering van het gezin.

Document

Naam: VADEMECUM VOOR BIECHTVADERS OVER DE HUWELIJKSMORAAL
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 12 februari 1997
Copyrights: © 2001 Bisdom Den Bosch
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test