• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar de wereld zou zich niet tevreden mogen stellen met theoretische bespiegelingen. De strijd tegen de honger vertoont iedere dag een duidelijker gezicht en eist concrete verwezenlijkingen van de kant van de lidstaten en van de organisatie in haar geheel. Deze strijd zal zich trouwens niet meer tevreden kunnen stellen met een beroep op gevoelens, met sporadische en ondoelmatige opwellingen van verontwaardiging: het is de eer en prijzenswaardige wil van uw organisatie om met volharding te proberen de beste middelen en aan de concrete situatie van ieder land aangepaste methoden te bepalen, en met voorzichtigheid in de toepassing ervan te voorzien.

De tijd van illusies, waarin men de problemen van onderontwikkeling en van de verschillen in groei tussen de verschillende landen automatisch meende te kunnen oplossen door industriële modellen en ideologieën van de ontwikkelde landen te exporteren, is namelijk voorbij. De tijd dat werd geprobeerd het recht van allen op voeding te waarborgen door hulpprogramma's die dankzij het schenken van overschotten werden verwezenlijkt of van noodhulpprogramma's in uitzonderlijke gevallen, is voorbij.

Uw organisatie is gericht op een politiek, waarin de inspanning van ieder land voor zijn eigen ontwikkeling de eerste plaats inneemt. Dit brengt ongetwijfeld een eis mee: opdat ieder van hen zonder aanslag op zijn waardigheid de internationale hulp en de geschikte investeringen ontvangt die nodig zijn, met behoud van de controle over de noodzakelijke elementen om aan de landbouw zijn eigen dynamiek te geven in de ontwikkeling van het land, moet men steeds meer van louter bilaterale betrekkingen overgaan op een multilateraal systeem.

Document

Naam: HET ERNSTIGSTE EN MEEST DRINGENDE PROBLEEM IS DE STRIJD TEGEN DE HONGER
Tot de 20ste Algemene Conferentie van de FAO
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken jrg 35, nr 9, p. 429-435
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test