• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Laten we nog eens teruggaan naar de voet van de berg Horeb, waar Mozes, die zijn kudde hoedde, vanuit een brandende doornstruik een stem hoorde die sprak: "Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat, is heilige grond" (Ex. 3, 5). En de stem vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob!" Mozes werd dus gezonden door de God van zijn voorvaderen om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte.

Wij weten dat Mozes, nadat hij met die zending belast werd, aan God vroeg hoe zijn naam was. En hier is het antwoord dat hij ontving: "IK BEN DIE IS". Volgens de exegetische, theologische en leerstellige traditie van de Kerk, die door Paulus VI werd overgenomen in het H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God
Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof
(30 juni 1968)
(1968), moet dat antwoord worden geïnterpreteerd als een openbaring van God, als een openbaring van God als 'Wezen'.

Door het antwoord dat God aan Mozes gaf: "Ik ben die is", kan men van God een rijker en juister idee krijgen in het licht van de heilsgeschiedenis ; God - Jahwe - die op gezag van die Naam Mozes op weg zond, openbaarde zich vooral als de God van het Verbond: "Ik ben die is voor u"; Ik ben hier als de God die verlangt naar het Verbond en naar het heil, als de God die u bemint, de God die u redt. Die principiële verklaring toont ons God als een Wezen, als een Persoon die zich openbaart aan personen en die Hij als zodanig behandelt. Reeds toen God de wereld schiep, ontvluchtte Hij - als ik me zo mag uitdrukken zijn 'eenzaamheid', om zich te kunnen meedelen door zich naar de wereld toe te wenden, en speciaal naar de mensen toe, die geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis Vgl. Gen. 1, 26 . Uit de openbaring van de Naam "Ik ben die is", blijkt de waarheid naar voren te komen, dat God een Wezen-Persoon is die kent, bemint en de mensen tot zich trekt, de God van het Verbond.

Document

Naam: DE GOD VAN HET VERBOND IS DE GOD DIE ZICH AAN DE MENSEN GEEFT
28e catechese in deze reeks over de Geloofsbelijdenis
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 september 1985
Copyrights: © 1992, Centrum voor Katholiek Vormingswerk, Lanklaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test