• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS GHAZI BIN MUHAMMAD BIN TALAL, PRESIDENT VAN DE "AAL AL-BAYT INSTITUTE FOR ISLAMIC THOUGHT"

Brief van Kardinaal Tarcisio Bertone
in naam van de Heilige Vader
aan Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Ghazi Bin Muhammad Bin Talal,
president van de "Aal Al-Bayt
Institute for Islamic Thought"

Uwe Koninklijke Hoogheid,

Op 13 oktober 2007 is een open brief gestuurd naar Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI en naar andere christelijke leiders en was getekend door 138 islamitische religieuze leiders, waaronder Uwe Koninklijke Hoogheid. Op uw beurt was u zo vriendelijk om het te overhandigen aan Bisschop Salim Sayegh, vicaris van de Latijnse Patriarch van Jeruzalem in Jordanië, met de vraag het door te leiden naar Zijne Heiligheid.

De Paus heeft mij gevraagd om zijn dankbaarheid aan Uwe Koninklijke Hoogheid kenbaar te maken en aan allen die de brief ondertekend hebben. Hij wenst uitdrukking te geven aan zijn grote waardering voor dit gebaar, voor de positieve geest dat de tekst inspireerde en voor de oproep tot een gemeenschappelijke inzet voor het bevorderen van de vrede in de wereld.

Zonder de verschillen tussen christenen en moslims te ontkennen of te bagatelliseren, kunnen wij en daarom moeten wij kijken naar wat ons verenigt, namelijk het geloof in de ene God, de providentiƫle Schepper en de universele Rechter die aan het einde der tijden van ieder persoon voor zijn of haar daden verantwoording zal vragen. Wij allen zijn geroepen om ons geheel aan Hem over te geven en te gehoorzamen aan Zijn heilige wil.

Gedachtig de inhoud van zijn encycliek Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
(“God is Liefde”), was Zijne Heiligheid met name onder de indruk voor de aandacht die gegeven werd in de brief aan het tweevoudige gebod om God lief te hebben en ieders naaste.

Zoals u wellicht weet heeft Paus Benedictus XVI aan het begin van zijn pontificaat gezegd: “Dierbare vrienden, ik ben er ten diepste van overtuigd dat wij, zonder te wijken voor de negatieve druk van onze omgeving, de waarden van de wederzijdse eerbied, solidariteit en vrede moeten bekrachtigen. Het leven van iedere mens is heilig, voor christenen zowel als voor moslims. Wij hebben een groot terrein, waarop we ons in dienst van de fundamentele morele waarden verenigd kunnen voelen.” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met vertegenwoordigers van enkele moslimgemeenschappen (20 aug 2005) Zulke gemeenschappelijke terreinen staan ons toe om de dialoog te baseren:

  • op een effectief respect voor de waardigheid van de iedere menselijke persoon,
  • op een objectieve kennis van de religie van de ander,
  • op het delen van religieuze ervaringen en,
  • tenslotte, op de gemeenschappelijke inzet om wederzijds respect en acceptatie te bevorderen onder de jongere generaties.

De Paus is ervan overtuigd dat, als dit eens is bereikt, het mogelijk zal zijn om samen te werken op een productieve wijze op de gebieden van cultuur en gemeenschap en voor de bevordering van rechtvaardigheid en vrede in de samenleving en over de hele wereld.

Ter bemoediging van uw prijzenswaardig initiatief ben ik verheugd om u te berichten dat Zijne Heiligheid het zeer op prijs stelt u Koninklijke Hoogheid te ontvangen en een afvaardiging van de ondertekenaars van de open brief, door u uit te kiezen. Tegelijkertijd zou een werkvergadering georganiseerd kunnen worden tussen uw delegatie en de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, met ondersteuning van enkele gespecialiseerde Pauselijke Instituten (zoals het Pauselijk Instituut voor Arabische en Islamitische Studies en de Pauselijke Universiteit "Gregoriana"). De precieze details van deze ontmoetingen kunnen later besloten worden, indien dit voorstel in principe uw instemming kan krijgen.

Bij deze gelegenheid hernieuw ik mij hoogachting voor Uw Koninklijke Hoogheid.

Vanuit het Vaticaan, 19 november 2007

Tarcisio Kardinaal Bertone
Staatssecretaris

Document

Naam: TOT ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS GHAZI BIN MUHAMMAD BIN TALAL, PRESIDENT VAN DE "AAL AL-BAYT INSTITUTE FOR ISLAMIC THOUGHT"
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Auteur: Tarcisio Kardinaal Bertone
Datum: 19 november 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Alineanummering van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test