• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bovendien dient het Latijn, dat "we waarlijk katholiek kunnen noemen" Paus Pius XI, Apostolische Brief, Officiorum Omnium (1 aug 1922). A.A.S. 14 (1922), 453 daar het immers door het voortdurend gebruik van de Apostolische Stoel, moeder en leermeesteres van alle Kerken, is geconsacreerd, ook beschouwd te worden als ëen schatkamer van onvergelijkelijke waarde" Paus Pius XII, Allocutie Magis quam, 23 nov. 1951; AAS 43(1951), 737 en als een soort poort, waardoor aan allen de toegang wordt verschaft tot de christelijke waarheden, die van ouds zijn aanvaard, en tot de geschriften, die de leer van de Kerk uiteenzetten Leo XIII, Encycliek Depuis le jour, 8 sept. 1899; Acta Leoniis XIII, 19 (1899), 166 en tenslotte als een bijzonder geschikte band, waardoor de tegenwoordige tijd van de Kerk op wonderlijke wijze met het verleden en de toekomst wordt verbonden.

Er kan geen twijfel bestaan of in de taal en de literatuur van de Romeinen ligt zo'n krachtige invloed besloten, dat zij zeer geschikt geacht moet worden om het jeugdige intellect van de jongeren te onderrichten en te vormen, daar zij immers de voornaamste geestelijke vermogens oefenen, doen rijpen en vervolmaken; bovendien worden de schranderheid van de geest en het vermogen om te oordelen verscherpt; het jeugdig verstand wordt geschikt gemaakt om alles juist te begrijpen en te beoordelen en tenslotte leert men daardoor zo systematisch mogelijk denken en redeneren.

Document

Naam: VETERUM SAPIENTIA
Ter bevordering van de studie van de Latijnse taal
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 22 februari 1962
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief jrg. 17, nr. 11, 241-246
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test