• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BRIEF AAN DE KINDEREN VAN NEDERLAND
Bij gelegenheid van het verschijnen van het Getijdenboekje voor kinderen

Beste kinderen,

De Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft met vreugde vernomen, dat de Nederlandse bisschoppen een heel mooi Getijdenboekje voor kinderen hebben goedgekeurd. Dit is een zeer prijzenswaardig initiatief dat ondersteuning verdient.

Uit de mond van kinderen heeft God zich de lof bereid, zo wordt gezongen in het boek van de psalmen (Ps. 8, 3). Jezus houdt van de kinderen. Hijzelf heeft gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen” (Mc. 10, 14). God houdt ook van het gebed uit de mond van de kinderen die bij Hem komen. Hij houdt van de liederen die zij zingen om Hem te eren, vooral in de gemeenschap van de Kerk. Want “in de Liturgie van de Kerk, in haar gebeden, in de levende gemeenschap van de gelovigen ervaren wij Gods liefde, nemen wij Hem waar en leren wij ook zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven te herkennen” Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 17.

Foto: AP

Daarom is het zo belangrijk, dat we Christus ontmoeten in de viering van de Eucharistie, en ook in het getijdengebed, het gebed van de Kerk van alle tijden.

Vanaf de Eerste Heilige Communie leven jullie, beste kinderen, vooral vanuit de Eucharistie. De Heilige Vader, paus Benedictus XVI, zegt daarover: “Als Jezus zegt: ‘Ik ben het Brood van het Leven’, dan betekent dat, dat Jezus zelf voor onze ziel, voor de innerlijke mens, het voedsel is dat wij nodig hebben, want ook de ziel moet zich voeden. De technische dingen zijn wel heel belangrijk, maar zijn niet voldoende. We hebben precies de vriendschap van God nodig, die ons helpt de juiste beslissingen te nemen. We moeten menselijk rijp worden. Met andere woorden: Jezus voedt ons, opdat wij werkelijk rijpen als personen en ons leven goed wordt” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tijdens de Bisschoppensynode over de Eucharistie, Ontmoeting van catechese en gebed met de kinderen voor hun Eerste Communie (15 okt 2005), 6.

Om de volheid van de Eucharistie de hele dag door te bewaren, te beleven, te verdiepen en vruchtbaar te maken, is er iets heel belangrijks, namelijk het gebed. Daarom wordt alle gelovigen – ook jullie, kinderen – van harte aanbevolen te bidden, vooral ’s morgens en ’s avonds. Daarvoor bestaan er vele mogelijkheden. Een uitstekende plaats neemt het getijdengebed van de Kerk in, dat eeuwenlang zijn stempel heeft gedrukt op het christelijk leven. In het getijdengebed van de Kerk “ontmoeten we niet alleen de Kerk van alle tijden, maar de Heer zelf, die met ons spreekt en die van ons een antwoord verwacht. Zo leren we bidden, als we ons invoegen in het gebed van alle tijden, en ontmoeten we ook het volk. Denken we maar aan de psalmen, aan de woorden van de profeten, aan de woorden van de Heer en van de apostelen” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Ontmoeting met priesters van het Bisdom Albano in Castel Gandolfo (31 aug 2006).

Christus is aanwezig in de biddende Kerk. Daarom is het zo belangrijk ook te bidden buiten de Heilige Mis. Paus Benedictus XVI heeft daarover tegen eerstecommunicanten gezegd: “Wanneer God niet aanwezig is in mijn leven, wanneer Jezus buitengesloten wordt uit mijn leven, dan mis ik een Leidsman, dan mis ik een wezenlijke vriendschap, dan mis ik ook de blijdschap die in het leven heel belangrijk is, en de kracht te groeien als mens, mijn fouten te overwinnen en menselijk te rijpen.” Door jullie deelname aan de Eucharistie en aan het gebed van de Kerk groeit “een levenslange vriendschap met Jezus, want als wij op weg gaan met Jezus, komen we vooruit, en wordt het leven goed” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Tijdens de Bisschoppensynode over de Eucharistie, Ontmoeting van catechese en gebed met de kinderen voor hun Eerste Communie (15 okt 2005), 5.

De Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten feliciteert de Nederlandse bisschoppen. Zij bieden jullie, beste kinderen, dit Getijdenboekje voor kinderen aan, dat jullie stap voor stap inleidt in het getijdengebed van de Kerk. Zo kunnen jullie met je mond en je hart God loven in eenheid met de hele biddende Kerk, ’s morgens en ’s avonds. Samen of alleen, thuis, in het gezin, en ook in de school of in de kerk.

Graag geef ik mijn zegen aan jullie, aan je vader en moeder, je broers en zussen, en aan al je vrienden.

+ Francis kardinaal Arinze, prefect

+ Malcolm Ranjith, aartsbisschop-secretaris

Document

Naam: BRIEF AAN DE KINDEREN VAN NEDERLAND
Bij gelegenheid van het verschijnen van het Getijdenboekje voor kinderen
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Francis Kardinaal Arinze
Datum: 28 mei 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test