• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan het einde van deze encycliek kijken we onwillekeurig terug naar de Heer Jezus, het 'Kind voor ons geboren' Vgl. Jes. 9, 6 , om in Hem 'het leven' te overwegen 'dat geopenbaard werd' (1 Joh. 1, 2). In het geheim van die geboorte vindt de ontmoeting plaats tussen God en de mens en begint de aardse reis van de Zoon van God, een reis die zijn hoogtepunt vindt in de gave van zijn leven aan het kruis. Door zijn dood zal Christus de dood overwinnen en voor de hele mensheid de bron van nieuw leven worden.

Maria, de Moedermaagd, was het die het leven in naam van allen en tot heil van allen ontving. Zij staat dus in de nauwste persoonlijke verbinding met het Evangelie van het leven. Maria's jawoord bij de Aankondiging en haar moederschap staan aan het eerste begin van het geheim van het leven dat Christus de mensheid kwam schenken Vgl. Joh. 10, 10 . Door haar opneming van en liefdevolle zorg voor het leven van het Mensgeworden Woord is het menselijk leven onttrokken aan de veroordeling tot definitieve en eeuwige dood.

Daarom is Maria, 'als de Kerk waarvan zij model is, (...) de Moeder van allen die herboren zijn om te leven. Zij is in feite de moeder van het Leven waardoor iedereen leeft. En toen zij het leven baarde, bracht zij diegenen tot nieuw leven die bestemd waren om te leven door dat Leven' Z. Guerricus van Igny, In Assumptione B. Mariae. sermo I,2: PL 185, 188..

Wanneer de Kerk Maria's moederschap overweegt, ontdekt zij de betekenis van haar eigen moederschap en de wijze waarop zij geroepen is dat uit te drukken. Tegelijkertijd leidt de ervaring van de Kerk van het moederschap tot een dieper begrip van Maria's ervaring als het onvergelijkelijke model van aanvaarding van en zorg voor het leven.

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test