• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gemengde huwelijken hebben een belangrijke plaats behouden in de dialogen die bezig zijn. Het is duidelijk dat een overeenstemming over de fundamentele waarheden betreffende het christelijk huwelijk en het mysterie van de kerk de christenen de mogelijkheid geeft, en dus in dit geval de plicht, gemeenschappelijk te getuigen van de waarden die eigen zijn aan het christelijk huwelijk. Een dergelijke overeenstemming maakt ook een gezamenlijk zoeken mogelijk naar geschikte middelen om de gevaren te vermijden welke het huwelijk vandaag in veel samenlevingen ontmoet en een gezamenlijke pastorale inspanning om de christelijke paren te helpen en vooral hen die moeilijkheden kennen.

Soms ondervinden deze paren een spanning tussen hun trouw aan hun eigen gemeenschap en hun trouw aan hun echtgenoot. Jegens deze paren moeten wij een grote pastorale nauwgezetheid hebben. Toen hij over dit onderwerp in H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Over de gemengde huwelijken, Matrimonia mixta (31 mrt 1970), 14 sprak, spoorde Paulus VI aan tot samenwerking met de pastores van de andere christelijke gemeenschappen.

Tengevolge van de bisschoppensynode van het laatste jaar betrekt de katholieke kerk zich in een vernieuwde pastorale zorg voor het gezin: de oecumenische dimensie welke het gezin noodzakelijk heeft kan niet worden veronachtzaamd.

Document

Naam: HET GEZIN LEEFT IN DE OECUMENISCHE DIMENSIE
Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 november 1981
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken 37e jrg. p. 84-86
Bewerkt: 4 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test