• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De plaatselijke ordinarii en de parochiepriesters moeten zorgen, dat het de katholieke echtgenoot en de kinderen die uit het gemengd huwelijk worden geboren niet ontbreekt aan de geestelijke steun die nodig is ter nakoming van hun gewetensverplichtingen; zij dienen deze echtgenoot voor te houden, dat hij zich steeds bewust moet blijven van de goddelijke gave van zijn katholiek geloof en dat hij hiervan met zachtmoedigheid en gepaste eerbied en met een zuiver gewetens moet getuigen, zij dienen de echtgenoten te helpen tot een steeds grotere eenheid te komen in hun huwelijks- en gezinsleven - een eenheid die, wanneer beiden Christenen zijn, mede op hun Doopsel steunt. Het is daarom wenselijk, dat de pastores zich in verbinding stellen met de bedienaren van de andere religieuze gemeenschappen en dat zij dit contact in een geest van oprechtheid en van verstandig vertrouwen voortzetten.

Document

Naam: MATRIMONIA MIXTA
Over de gemengde huwelijken
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 31 maart 1970
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg, pag. 488-492
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test