• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  • Allereerst, het fundamenteele punt moet zijn: in de plaats van de materieele macht der wapenen kome de moreele macht van het recht; bijgevolg: een redelijke overeenkomst van allen over gelijktijdige en wederkeerige vermindering der bewapening, volgens vast te stellen regels en waarborgen, en volgens den maatstaf van hetgeen in iederen staat noodig en voldoende is tot handhaving der openbare orde;
  • vervolgens: in plaats van de legers de inrichting van een scheidsgerecht met zijn verheven vredestichtende functie, volgens overeen te komen normen en vast te stellen strafbepalingen tegenover den staat, die weigeren zou hetzij de internationale vraagstukken aan scheidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen, hetzij de beslissingen daarvan te aanvaarden.

Document

Naam: DèS LE DEBUT - VREDESNOTA
Soort: Paus Benedictus XV - Nota
Auteur: Paus Benedictus XV
Datum: 1 augustus 1917
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens nr. 0133, Gooi & Sticht, Hilversum (spelling van deze uitgave is gehandhaafd)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test