• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar geheel de heilige liturgie ondergeschikt dient te zijn aan het gezag van de hiërarchie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 22. § 1-2, moeten allen, individuen, verenigingen en de voornaamste organisaties die belast zijn met de verzorging en de bevordering van de liturgie, alsmede de verklaarders hiervan, zich in ieder land volledig aan de hiërarchie onderwerpen. Het is de taak van het bevoegde gezag om aan te geven hoe deze nauwe eenheid verwezenlijkt dient te worden en om beslissingen hierover te nemen. Men moet dus al deze pogingen aanwenden, opdat er ook op dat punt eenheid van streven en handelen zal zijn, want één is het doel dat wij moeten nastreven, één is het beeld van de volmaaktheid die ons voor ogen staat en waarop al onze activiteiten zich moeten richten.

Document

Naam: TOT HEN DIE WERKEN AAN DE VERTALING VAN LITURGISCHE TEKSTEN IN DE VOLKSTAAL
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 6 p. 208-211
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test