• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals u allen bekend is, zijn er in feite niet zoveel liturgieën als talen, welke door de Kerk in haar gewijde riten gebruikt worden, maar de stem van de Kerk, die de goddelijke geheimen viert en de sacramenten toedient, is en blijft dezelfde, zelfs als zij in verschillende talen wordt uitgedrukt. Als een bezorgde moeder heeft de Kerk door het leergezag van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie haar kinderen opgeroepen om, in het bewustzijn van hun taak in het lichaam van Christus, actief aan de liturgische gebeden en handelingen deel te nemen en daarom toegestaan de teksten, eerbiedwaardig door hun ouderdom, hun vroomheid, hun schoonheid en hun langdurig gebruik, in de landstaal te doen vertalen; het is dan ook duidelijk, dat de vertalers van deze teksten dit als hun hoogste plicht en als hun belangrijkste taak dienen te beschouwen. De vertalingen, die vóór de afkondiging van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
hier en daar waren verschenen, hadden tot doel de gelovigen de latijnse riten te doen begrijpen: zij waren namelijk hulpmiddelen voor het volk, dat deze oude taal niet verstond. Nu echter maken de vertalingen deel uit van de riten zelf: zij zijn de stem van de Kerk geworden.

Document

Naam: TOT HEN DIE WERKEN AAN DE VERTALING VAN LITURGISCHE TEKSTEN IN DE VOLKSTAAL
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 6 p. 208-211
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test