• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen,
Wij zijn verheugd u allen te begroeten die belast zijt met het vertalen van de liturgische teksten in de volkstaal en die dezer dagen te Rome bijeen zijt gekomen om gezamenlijk te spreken en te discussieren over wat u zozeer ter harte gaat. Gij zijt naar Rome gekomen, naar de zetel van Petrus, waar het gehele werk ontstaan is waarop gij u zo ijverig toelegt, namelijk de hernieuwing van de heilige Liturgie, vooral waar het de deelneming van het volk betreft. Gij zijt teruggekeerd naar de bron, om er de heldere en heilzame wateren te putten.

Wij stemmen volledig in met het doel van uw vergadering, want de vertaling van die teksten in de volkstaal vereist zoveel voorzichtigheid en is zo belangrijk en moeilijk, dat zij alleen door gezamenlijk overleg van alle belanghebbenden tot een goed einde kan gebracht worden: het mag niet aan ieders opvatting worden overgelaten, want dit werk zou dan wellicht niet beantwoorden aan de verwachtingen van de Kerk en van de gelovigen.

Wat een werk dat is, heeft de heilige Hiëronymus, die hierin zeer bedreven was, zelf ondervonden, want hij zei: ,Als ik letterlijk vertaal, heeft het geen betekenis; als ik genoodzaakt ben iets in de orde van de tekst of in de tekst zelf te veranderen, schijn ik in mijn taak van vertaler te kort geschoten te zijn!' H. Hieronymus, Interpret. Chrono Euseb. Pamph.. Praef.; PL 27, 35.

Document

Naam: TOT HEN DIE WERKEN AAN DE VERTALING VAN LITURGISCHE TEKSTEN IN DE VOLKSTAAL
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 10 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 6 p. 208-211
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test