• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Richtlijnen voor aanstaande Bisschoppensynode

Terwijl wij stilzwijgend voorbij gaan aan een aantal meer of minder belangrijke activiteiten die het nieuwe jaar van het oude overneemt, willen wij thans onze aandacht richten op enkele nieuwe punten van bijzonder belang die ons in het jaar 1967 te wachten staan.

Op 8 december j.l. zijn de richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot de Bisschoppensynode welker instelling wij in H. Paus Paulus VI - Toespraak
Publica haec Sessio
Bij de VIIIe Sessie van het Concilie
(18 november 1965)
. De eerste bijeenkomst van de Synode zal plaats hebben te Rome op het feest van de H. Aartsengel Michaël, de 29e september, van het komende jaar. Op deze zeer belangrijke gebeurtenis bereiden wij ons voor door gebed en door ernstige studie van de onderwerpen die aan de Synode ter behandeling zullen worden voorgelegd. Wij hopen dat door de Synode de apostolische activiteiten der Kerk zullen toenemen en dat de onderlinge banden van liefde en samenwerking tussen wereldepiscopaat en Heilige Stoel zullen versterken.

Document

Naam: TOT DE KARDINALEN EN DE PRELATEN VAN DE ROMEINSE CURIE
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 december 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 9 p. 225-233
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test