• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 1

Noot van de redactie: Alineanummering is vanaf hier van de redactie Opdat de leerstellige verklaringen van de Bisschoppenconferentie overeenkomstig nummer 22 van dit schrijven een authentiek magisterium vormen, en gepubliceerd kunnen worden in de naam van Conferentie zelf, dienen ze eenstemmig goedgekeurd te zijn door de bisschoppen die van de Conferentie lid zijn, of de recognitio te verkrijgen van de Apostolische Stoel indien ze in een voltallige vergadering zijn goedgekeurd door minstens tweederde van de prelaten die met beslissende stem deel uitmaken van de Conferentie.

Art. 2

Afgezien van de voltallige vergadering heeft geen enkel orgaan van de Bisschoppenconferentie de macht daden te stellen van authentiek leergezag. Evenmin kan de Bisschoppenconferentie een dergelijke macht toewijzen aan commissies of andere organen uit haar midden.

Art. 3

Voor andere vormen van optreden, verschillend van die waarvan in Artikel 2 sprake is, moet de leerstellige commissie van de Bisschoppenconferentie uitdrukkelijk gemachtigd worden door de permanente raad van de Conferentie.

Art. 4

De Bisschoppenconferenties moeten hun statuten herzien om ze in overeenstemming te brengen met de verduidelijkingen en normen van het voorliggend document, alsmede met het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, en ze vervolgens toezenden aan de Apostolische Stoel voor de recognitio overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Opdat het werk van de Bisschoppenconferenties steeds meer vrucht mag dragen schenk ik van harte mijn zegen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 21 mei 1998, Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer, in het twintigste jaar van mijn pontificaat.

Johannes Paulus II

Document

Naam: APOSTOLOS SUOS
Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 mei 1998
Copyrights: © 2005, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test