• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op het vlak van de verschillende particuliere Kerken en hun groeperingen is er van de kant van de daarbij betrokken bisschoppen geen soortgelijk collegiaal optreden. Op het vlak van de particuliere Kerk weidt de diocesane bisschop in naam van de Heer de hem toevertrouwde kudde, als haar eigen, gewone en onmiddellijke geestelijke herder; zijn handelen is strikt persoonlijk, niet collegiaal, ook al wordt het door de geest van onderlinge verbondenheid bezield. Bovendien, hoewel hij bekleed is met de volheid van het Wijdingssacrament, oefent hij er toch niet de hoogste macht uit. Deze komt toe aan de Bisschop van Rome en aan het Bisschoppencollege als de eigen elementen van de universele Kerk die in iedere particuliere Kerk aanwezig zijn opdat deze in volle zin Kerk zij, dat wil zeggen de particuliere aanwezigheid van de universele Kerk met alle wezenlijke elementen daarvan. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 13

Waar particuliere Kerken in geografische zones (land, regio, enzovoorts) gegroepeerd zijn, oefenen de aan het hoofd daarvan staande bisschoppen niet gezamenlijk hun pastorale ambt uit door middel van collegiale handelingen die met de handelingen van het Bisschoppencollege zijn gelijk te stellen.

Document

Naam: APOSTOLOS SUOS
Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 mei 1998
Copyrights: © 2005, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test