• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Latijns-Amerikaanse en Caraïbische volkeren hebben recht op een volwaardig leven, eigen aan de kinderen van God, onder meer humane omstandigheden en vrij van de dreiging van honger en alle vormen van geweld. Voor deze volken, moeten hun leiders een ware cultuur van het leven bevorderen die, met de woorden van mijn voorganger Paulus VI, bijdraagt tot:

... vooreerst de overgang van gebrek naar het bezit van de noodzakelijke goederen, het verdwijnen van sociale wantoestanden, het verwerven van cultuur ... samenwerking voor het algemeen welzijn ... het erkennen door de mens van de hoogste waarden en van God, de bron en het einddoel van die waarden ... H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 21

In deze context breng ik met liefde de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
in herinnering, waarvan we dit jaar het veertigjarig bestaan gedenken. Dit pauselijk document toont aan dat de authentieke ontwikkeling integraal moet zijn, dat wil zeggen, gericht op de bevordering van de gehele mens en van alle mensen H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 4, en nodigt allen uit de ernstige sociale ongelijkheid en de enorme verschillen in de toegang tot goederen te overwinnen. Bovenal hunkeren deze mensen naar de volheid van het leven dat Christus heeft gebracht, "Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed." (Joh. 10, 10) Met dit goddelijk leven ontwikkelt zich, tegelijk en in volheid, het menselijk bestaan, in zijn persoonlijke, familiale, sociale en culturele dimensies.

Om de leerling toe te rusten opdat deze als gezondene stand kan houden in zijn/haar grote taak, biedt de kerk naast het brood van het Woord ook het Brood van de Eucharistie. In dit verband mag het Evangelieverhaal van de leerlingen van Emmaüs ons inspireren en verlichten. Wanneer ze aan de tafel gaan en van Jezus Christus het gezegende en gebroken brood ontvangen, gaan hun ogen open en ontdekken ze het gelaat van de Verrezene; zij voelen in hun hart dat alles wat Hij gezegd en gedaan heeft, waar is, en dat de verlossing van de wereld al is begonnen. Elke zondag en elke Eucharistie is een persoonlijke ontmoeting met Christus. Bij het luisteren naar van het woord van God, brandt het hart, omdat Hij het is die uitlegt en verkondigt. Wanneer in de Eucharistie het brood wordt gebroken, is Hij het die we persoonlijk ontvangen. De Eucharistie is het onmisbare voedsel voor het leven van de leerling en gezondene van Christus.

Document

Naam: OPENING VAN DE 5E ALGEMENE VERGADERING VAN BISSCHOPPEN VAN LATIJNS-AMERIKA EN HET CARAïBISCH GEBIED
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2007
Copyrights: © 2007 Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert. vanuit het Spaans: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test