• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om al deze redenen zegt Zijne Heiligheid Johannes Paulus II in de Apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, die de resultaten van de Synode over het Gezin van 1980 samenbrengt: 'Voor onze tijd is het meer dan ooit nodig dat de jongeren voorbereid worden op Huwelijk en gezin' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66. Hij benadrukt de bevordering van 'betere en meer intensieve programma's van voorbereiding op het Huwelijk (...), om zoveel mogelijk de moeilijkheden uit de weg te ruimen waarmee zoveel echtparen te kampen hebben, en nog meer om het ontstaan en de groei van geslaagde huwelijken positief te bevorderen.' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66.

In deze lijn en om op organische wijze te antwoorden op de huidige bedreigingen en eisen, lijkt het, het juiste moment voor de Bisschoppenconferenties om met enige urgentie 'een Handboek voor de gezinspastoraal' uit te geven H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66. In zo'n Handboek moeten de voor een intensere pastorale zorg nodig geachte elementen bijeengebracht en uitgetekend worden, die erop gericht zijn de christelijke identiteit van het huwelijk en het gezin te herontdekken, zodat het gezin zelf een gemeenschap zal kunnen zijn van personen in dienst van het menselijk leven en het geloof, de eerste en levenskrachtige cel van de samenleving, een gelovige en evangeliserende gemeenschap, een echte 'huiskerk, centrum van gemeenschap en dienst van de Kerk' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66, geroepen 'om het Evangelie van het leven te verkondigen, te vieren en te dienen' H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 92 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28.78.79.105.

Alinea's in de marge van alinea 14

Met betrekking tot de perioden van verwijderde, naaste en onmiddellijke voorbereiding is het goed actuele ervaringen bijeen te brengen om een belangrijke verandering van mentaliteit en praktijk omtrent de viering te bewerkstelligen. Nochtans moeten persoon in dienst van het pastoraat zorgvuldig volgen en begrijpelijk maken wat al is neergelegd en vastgesteld in de liturgische ritus. Het spreekt voor zich dat, dat begrip afhangt van het hele voorbereidingsproces en het niveau van christelijke rijpheid van de gemeenschap.

Iedereen kan opmerken dat hierboven enkele elementen zijn voorgesteld voor een organische voorbereiding van de gelovigen die geroepen zijn tot het sacrament van het huwelijk. Vooral in de eerste vijf jaren van het gehuwde leven zal het wenselijk zijn dat de jonge echtparen voortgaan met cursussen na het huwelijk, die in parochies of decanaten gegeven moeten worden, volgens de normen van het Handboek voor de gezinspastoraal dat genoemd werd in de nrs. 14 en 15, en de Apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
.

De Pauselijke Raad voor het Gezin vertrouwt deze richtlijnen toe aan de Bisschoppenconferenties voor hun eigen handboeken. De pastorale zorg van de Bisschoppenconferenties en de afzonderlijke bisschoppen zal verzekeren dat deze richtlijnen in praktijk gebracht worden in de kerkelijke gemeenschappen. Zo zal ieder van de gelovigen beter begrijpen dat het huwelijkssacrament, een groot mysterie (Ef. 5, 21vv) een roeping is voor velen in het Volk van God.

Vaticaanstad, 13 mei 1996.

ALFONSO KARDINAAL LOPEZ TRUJILIO
Voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin.

Mgr. Francisco Gil Hellín
Secretaris.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test