• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als gemeenschap van leven en liefde zowel als natuurlijke goddelijke instelling en als Sacrament, is het Huwelijk altijd een bron van geweldige energie Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 43, wat voor moeilijkheden er ook mogen zijn. Door het getuigenis van de echtgenoten kan het huwelijk Goed Nieuws worden dat zeer bijdraagt aan de nieuwe evangelisatie en dat de toekomst van de maatschappij verzekert. Maar deze energie moet ontdekt, op waarde geschat en vermeerderd worden door de huwelijkskandidaten zelf en door de kerkelijke gemeenschap in de periode die voorafgaat aan de viering van het Huwelijk: tijdens de voorbereiding.

Veel bisdommen over de hele wereld spannen zich in om vormen te vinden voor een steeds effectievere huwelijksvoorbereiding. Vele positieve ervaringen zijn doorgegeven aan de Pauselijke Raad voor het Gezin. Zonder twijfel zullen deze ervaringen steeds meer bevestigd worden en een waardevolle hulp vormen als ze bekend worden bij en op waarde geschat worden door de Bisschoppenconferenties en door elke bisschop in de pastorale zorg voor de lokale Kerken. Wat in dit document voorbereiding genoemd wordt, omvat een beeld en grondig proces van opvoeding tot het gehuwde leven, dat beschouwd moet worden in de totaliteit van zijn waarden. Daarom vormt, de huidige psychologische en culturele situatie in aanmerking genomen, huwelijksvoorbereiding een dringende noodzaak. Feitelijk betekent voorbereiden opvoeden tot respect en zorg voor het leven dat, in het heiligdom van de gezinnen, een echte en eigenlijke cultuur van menselijke leven in al zijn manifestaties en fasen moet worden voor hen die deel uitmaken van het volk van het leven en voor het leven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 6.78.105. De realiteit zelf van het Huwelijk is zo rijk dat ze allereerst vereist dat de verloofden ervoor gevoelig gemaakt worden, zodat ze de behoefte zullen voelen zichzelf erop voor te bereiden. Daarom moet de pastorale zorg voor het gezin zijn beste inspanningen richten op het bepalen van de voorbereiding, met gebruikmaking van pedagogische en psychologische hulpmiddelen die een gezonde oriëntatie hebben.

In een ander recent (op 8 mei 1995) door de Pauselijke Raad voor het Gezin gepubliceerd document, getiteld Pauselijke Raad voor het Gezin
De ware betekenis van de menselijke seksualiteit
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
(8 december 1995)
, probeert de Raad gezinnen te helpen bij hun taak van de opvoeding van hun kinderen met betrekking tot seksualiteit.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test