• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De pastorale werkzaamheid van de viering zal er zeker bij winnen, als de teksten van de lezingen, de gebeden en de gezangen zoveel mogelijk beantwoorden aan de behoeften, de innerlijke voorbereiding en de aard van de deelnemers. Dit kan men het best bereiken door gebruik te maken van de ruime keuzemogelijkheid die hieronder beschreven wordt.

De priester moet daarom bij het voorbereiden van de Mis meer rekening houden met het algemeen geestelijk welzijn van het volk van God dan met zijn eigen voorkeur. Hij moet er bovendien aan denken dat een dergelijke keuze van teksten gebeuren moet in overeenstemming met hen die een taak vervullen bij de viering met inbegrip van de gelovigen, en wel inzake datgene wat hen meer direct aangaat.

Juist omdat er een ruime keuzemogelijkheid in de verschillende misonderdelen geboden wordt, is het noodzakelijk dat vóór de viering diaken, lectoren, psalmist, cantor, commentator en koor, ieder voor zijn eigen aandeel, nauwkeurig weet welke tekst, voor zover het hem betreft, gebruikt zal worden. Men mag niets aan de omstandigheden van het ogenblik overlaten. Een harmonische ordening en voltrekking van de riten draagt er immers niet weinig toe bij om de gelovigen in de goede geestelijke gesteltenis te laten deelnemen aan de Eucharistie.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test