• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het zangkoor moet overeenkomstig de inrichting van elke kerk zó opgesteld worden dat zijn aard duidelijk tot uiting komt, nl. dat het een deel is van de samengekomen gemeenschap van de gelovigen en een speciale taak te vervullen heeft; het dient zo opgesteld te worden dat de uitvoering van zijn taak vergemakkelijkt wordt en dat voor ieder van de leden van het zangkoor de volledige sacramentele deelname in de Mis gemakkelijk mogelijk is. Vgl. Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 23

Het orgel en de andere wettelijk goedgekeurde muziekinstrumenten dienen zich te bevinden op een geschikte plaats, opdat ze zowel het zangkoor als het zingende volk tot steun kunnen zijn en, als ze alleen bespeeld worden, gemakkelijk door allen gehoord kunnen worden. Het is passend dat het orgel gezegend wordt volgens de ritus die in het Romeins rituaal wordt beschreven. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984), 1052-1067. Ordo benedictionis organi, nrs. 1052-1067 voordat het in de liturgie in gebruik wordt genomen.

Tijdens de Advent worden het orgel en de andere muziekinstrumenten zo gematigd bespeeld dat het overeenkomt met het karakter van deze tijd en niet vooruitloopt op de volle vreugde van de Geboorte van de Heer.

Tijdens de Veertigdagentijd is het geluid van het orgel en van andere muziekinstrumenten alleen toegestaan ter ondersteuning van de zang. Uitgezonderd worden evenwel zondag Laetare (de vierde zondag in de Veertigdagentijd), de hoogfeesten en de feesten.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test