• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De slotriten omvatten:

  1. korte mededelingen, indien dit nodig is;
  2. de begroeting en de zegen van de priester, die op sommige dagen en bij bepaalde gelegenheden verrijkt en uitgedrukt kan worden met een gebed over het volk of een andere meer plechtige formule;
  3. de wegzending van het volk door de diaken of de priester, opdat eenieder terugkeert naar zijn werkzaamheden, waarbij hij God looft en zegent;
  4. het kussen van het altaar door de priester en de diaken en daarna een diepe buiging naar het altaar door de priester, de diaken en de andere bedienaren.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test