• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de lezingen wordt voor de gelovigen de tafel van Gods woord bereid en worden de schatkamers van de Bijbel voor hen opengesteld. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 51 Het verdient daarom de voorkeur vast te houden aan de ordening van de Bijbellezingen, waardoor de eenheid van de beide Testamenten en van de heilsgeschiedenis duidelijk wordt gemaakt; en het is dan ook niet toegestaan de lezingen en de antwoordpsalm, die het woord van God bevatten, door andere niet-Bijbelse teksten te vervangen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, 25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie, Vicesimus Quintus Annus (4 dec 1988), 13
In de viering van de Mis met volk worden de lezingen steeds vanaf de ambo voorgedragen.
De taak om de lezingen voor te dragen is volgens de traditie niet presidentieel, maar komt een bedienaar toe. De lezingen worden voorgedragen door een lector, het Evangelie wordt echter verkondigd door de diaken of bij diens afwezigheid door een andere priester. Wanneer er echter geen diaken of andere priester is, dient de celebrerende priester zelf het Evangelie te lezen; en wanneer er ook geen andere geschikte lector is, draagt de celebrerende priester ook de andere lezingen voor. Na elke lezing zegt degene die leest een acclamatie, waarop het samengekomen volk antwoordt en eer brengt aan het woord van God dat men gelovig en in een geest van dankbaarheid heeft ontvangen.
De lezing van het evangelie is het hoogtepunt van de liturgie van het Woord. Dat de grootste eerbied eraan betoond moet worden, leert de liturgie zelf, omdat ze deze meer dan de andere lezingen omgeeft met tekens van bijzondere eer, zowel van de kant van de bedienaar die aangesteld is om het te verkondigen en die er zich op voorbereidt door zegen of gebed, of van de kant van de gelovigen die door acclamaties erkennen en belijden dat Christus hier tegenwoordig is en tot hen spreekt, en die staande luisteren naar de lezing; alsook door de tekenen van verering voor het evangelieboek.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test