• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het voornaamste gedeelte van de liturgie van het Woord bestaat uit de lezingen ontleend aan de H. Schrift met de daartussen voorkomende gezangen; de homilie, de geloofsbelijdenis en het universele gebed of het gebed van de gelovigen (de voorbede) ontwikkelen en besluiten dit gedeelte. Want in de lezingen, die in de homilie worden verklaard, spreekt God tot zijn volk, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 33 maakt Hij het verlossings- en heilsmysterie bekend en biedt Hij geestelijk voedsel aan; Christus is door zijn woord ook zelf midden onder de gelovigen tegenwoordig. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7 Het volk maakt zich dit Woord van God eigen in stilte en door gezangen en stemt er mee in door de geloofsbelijdenis; door dit Woord gevoed spreekt het in het universele gebed smeekbeden uit voor de noden van heel de Kerk en voor het heil van heel de wereld.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test