• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De riten die voorafgaan aan de liturgie van het woord, nl. de intrede, de begroeting, de boete-akt, het Heer, ontferm U (Kyrie), het Eer aan God (Gloria) en het collecta-gebed, hebben het karakter van aanvang, inleiding en voorbereiding. Het doel van deze riten is dat de gelovigen die zich verenigen in de samenkomst, één gemeenschap gaan vormen en tot de juiste gesteldheid komen om te luisteren naar het woord van God en waardig de Eucharistie te vieren.

In sommige vieringen die met de Mis verbonden worden overeenkomstig de normen van de liturgische boeken, blijven de openingsriten achterwege of ze vinden op een bijzondere manier plaats.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test