• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Na de boete-akt volgt altijd het Heer, ontferm U (Kyrie, eleison), tenzij dit al plaats heeft gevonden in de boete-akt zelf. Omdat dit een gezang is waarin de gelovigen de Heer toejuichen en zijn barmhartigheid afsmeken, geschiedt dit gewoonlijk door allen, omdat daaraan immers volk, koor en cantor deelhebben.

Elke acclamatie wordt gewoonlijk herhaald, maar dit sluit niet uit dat men ze meermalen kan herhalen, rekening houdend met de aard van de taal of van de muzikale compositie of andere omstandigheden. Wanneer het Heer, ontferm U (Kyrie, eleison) wordt gezongen als onderdeel van de boete-akt, gaat aan iedere acclamatie een 'trope' vooraf.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test