• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wanneer het gezang bij de intrede ten einde is, maakt de priester, staande bij de zetel, samen met de hele vergadering het kruisteken; daarna geeft de priester door de begroeting aan de samengekomen gemeenschap te kennen dat de Heer tegenwoordig is. Door deze begroeting en het antwoord van het volk komt het mysterie van de vergaderde Kerk tot uiting.

Na de begroeting van het volk kan de priester of de diaken of een lekenbedienaar de gelovigen in zeer korte bewoordingen inleiden in de Mis van de dag.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test