• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de Communie onder twee gedaanten wordt uitgereikt:

  1. wordt de Kelk gewoonlijk bediend door de diaken of bij diens afwezigheid door een priester; of ook door een officieel aangestelde acoliet of een andere buitengewone bedienaar van de heilige Communie; of door een gelovige aan wie in geval van nood deze taak wordt toevertrouwd voor deze gelegenheid;
  2. wordt hetgeen eventueel overblijft van het Bloed van Christus, genuttigd door de priester bij het altaar, of door de diaken, of door de officieel aangestelde acoliet, die de kelk heeft bediend en de heilige vaten op de gebruikelijke wijze reinigt, afveegt en in orde brengt.

Gelovigen die wellicht alleen onder de gedaante van brood te Communie willen gaan, dient de Communie onder deze vorm te worden gegeven.

Alinea's in de marge van alinea 284

Als de Communie slechts onder de gedaante van brood wordt gegeven, toont de priester aan ieder afzonderlijk de hostie door haar enigszins omhoog te heffen en zegt: Lichaam van Christus (Corpus Christi). Degene die communiceert, antwoordt: Amen, en ontvangt naar eigen keuze het Sacrament in de mond of - waar dit is toegestaan - op de hand. En degene die communiceert, ontvangt direct de heilige Hostie en nuttigt deze volledig.

Als de Communie onder beide Gedaanten wordt gegeven, dient men zich te houden aan de ritus die elders beschreven staat (vgl. nrs. 284 - 287).

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test