• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Noodzakelijkheid van het gebed
Hieruit volgt dan een andere waarheid: uw woord moet in het verstand en het geweten van de christenen de volstrekte noodzakelijkheid van het gebed prenten. Het is de leer van de Kerk dat niemand zonder de bijstand van de genade gedurende een lange tijd de wet van God kan onderhouden en zware zonde vermijden; anderzijds, alhoewel God ons zonder onze medewerking met zijn genade voorkomt, eist Hij niettemin, overeenkomstig het door Hem vastgestelde heilsplan, dat wij medewerken, en op de eerste plaats door ons gebed: "Waakt en bidt opdat gij niet in bekoring geleid wordt". Wat Wij zoeven zeiden behoudt zijn volle waarde, ook indien Wij het woord "genade" vervangen door "gebed" en beweren dat niemand gedurende een lange tijd de wet van God kan onderhouden en zware zonde vermijden zonder het gebed. Vraagt eens, beminde zonen, in hoevele christenen deze fundamentele en klaarheidbrengende waarheid nog levendig is, hoevelen nog wandelen in haar licht en hun gedachten, hun gevoelens, hun werken naar haar leiding regelen. Gedenkt dan deze onwankelbare grondprinciepen van het persoonlijk godsdienstig leven, wanneer gij de gelovigen onderwijst hoe zij moeten bidden.

Document

Naam: LA PATERNA PAROLA
Over de natuur en de kracht van het gebed - tot de pastoors en de vastenpredikanten van Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 13 maart 1943
Copyrights: © Ecclesia Docens 0193, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test