• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als er een geestelijk resultaat is dat wij zouden wensen dat het uit de viering van het Heilig Jaar voortkomt, dan is dat een toeneming van het aantal van hen die vanuit een bijzondere roeping zich in dienst van de Kerk stellen, de priesters vooral en de religieuzen. Want om de middelen van genade en heil welke het Heilig Jaar aan alle gelovigen aanbiedt en ter beschikking stelt goed te kunnen verklaren en te bedienen, zal er steeds behoefte bestaan aan gewijde ambtsdragers, evenals ode aan getuigen van het evangelie van Christus die hun broeders, dat wil zeggen, de mensen van vandaag en morgen, door hun volledige toewijding aan de Heer de weg tonen van boetvaardigheid en heiligheid.

Men dient dus waakzaam te zijn om de stem van God te horen. Zij houdt niet op uitverkoren mensen te roepen en uit te nodigen om zichzelf te geven en zich te wijden aan de dienst van de Kerk en heel het menselijk geslacht door het priesterambt uit te oefenen en trouw hun getuigenis af te leggen van een religieus leven: sommigen worden door God geroepen om zich door gehoorzaamheid en het heilig celibaat aan Hem op te offeren om als priesters van Christus overal waar ze zijn het gelovige volk te onderwijzen, te heiligen en te begeleiden; terwijl evenzo anderen, mannen en vrouwen, van verschillende leeftijd en levensomstandigheden tot het religieuze leven worden aangetrokken om totaal in de Geest te leven en de Kerk en de samenleving van de mensen waarachtig te dienen bij het volbrengen van de doop beloften door een meer verheven levenswijze. Daarom wensen wij van ganser harte, dat het aantal van deze bevoorrechte gelovigen van Christus zal groeien en steeds meer gaat bloeien, opdat door hun priesterschap en hun religieus leven de blijde boodschap van Christus doordringt tot de uiteinden der aarde en allen lof brengen aan de hemelse Vader.

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test