• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

QUEMADMODUM DEUS
Plechtige, officiële proclamatie van St. Jozef tot Patroon van de gehele Kerk en van de verheffing van de feestdag van 19 maart tot een plechtige liturgische viering

Zoals God Jozef, de zoon van de Patriarch Jacob, had aangesteld over geheel het land van Egypte om graan voor zijn volk te bewaren, zo ook bij de komst van de volheid der tijden en toen Hij zijn eniggeboren Zoon, de Verlosser van de wereld, zou sturen heeft Hij een andere Jozef uitgekozen, waarvan de eerste Jozef de voorafbeelding was, en Hij heeft hem gemaakt tot heer en meester van Zijn huis en bezittingen, en uitgekozen tot hoeder van Zijn voornaamste schatten.

Hij had als zijn bruid de Onbevlekte Maagd Maria, uit wie door de Heilige Geest Jezus Christus onze Heer geboren is en die bij de mensen gewaardigd was aanzien te worden als de zoon van Jozef en Hij was aan hem onderdanig.

Hij die zovele koningen en profeten verlangd hadden te zien heeft deze Jozef niet enkel gezien maar hij heeft zich ook met Hem onderhouden en Hem met vaderlijke genegenheid omhelst en gekust. Hij heeft Hem met grote aandacht gevoed, Hij die het gelovige volk als brood, nedergedaald uit de hemel, zouden gaan ontvangen om zo het eeuwig leven te bereiken.

Wegens deze verheven waardigheid die God aan zijn zeer trouwe dienaar heeft verleend, heeft de Kerk altijd de hoogste eer en lof betuigd aan Sint-Jozef, ná zijn Bruid, de Maagd-Moeder van God, en heeft Zij de voorspraak van Sint-Jozef in tijden van verwarring afgesmeekt.

Waarlijk, nu de Kerk in deze zeer trieste tijden van overal door vijanden achtervolgd wordt en door nog groter onheil verdrukt wordt zodanig dat goddelozen beweren dat de poorten van de hel haar ten slotte hebben overweldigd, hebben de eerbiedwaardige prelaten van de gehele katholieke wereld hun verzoek en dat van de christengelovigen, die aan hen zijn toevertrouwd, aan de Paus overgebracht, waarin zij vragen dat hij het zou waardig achten Sint-Jozef als Patroon van de Katholieke Kerk in te stellen.

Toen daarom op het Heilige Oecumenisch Vaticaans Concilie dezelfde vragen en wensen met aandrang hernieuwd naar voren kwamen, heeft onze Allerheiligste Heer Paus Pius IX, bewogen door deze nieuwe en droevige toestand en om zichzelf en alle gelovigen toe te vertrouwen aan de allerkrachtigste voorspraak van de Patriarch Sint-Jozef, gewild in te stemmen met het verzoek van de heilige prelaten en heeft hij Sint-Jozef plechtig uitgeroepen tot Patroon van de Katholieke Kerk.

Tevens heeft hij verordend dat zijn feest op 19 maart in de toekomst gevierd wordt als dubbel feest van eerste klasse, echter zonder Octaaf vanwege de Vasten. Tevens heeft hij bepaald dat op deze dag, die heilig is voor de Onbevlekte Moeder Gods, de Bruid van de allerkuise Jozef, deze verklaring door middel van de Heilige Congregatie voor de Riten hiertoe zou gepubliceerd worden.

Niettegenstaande al wat hiermee in strijd mocht zijn.

8 december 1870

Constantinus Kardinaal Patrizi,
Prefect

Dominicus Bartolini,
Secretaris

Document

Naam: QUEMADMODUM DEUS
Plechtige, officiële proclamatie van St. Jozef tot Patroon van de gehele Kerk en van de verheffing van de feestdag van 19 maart tot een plechtige liturgische viering
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Constantinus Kardinaal Patrizi
Datum: 8 december 1870
Copyrights: © ASS 6 (1870) 193-194 / Stg. InterKerk
Vertaling uit het Latijn: Dr. J. Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test