• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welnu, de woorden, die tot op de laatste tijd toe door de anglicanen over het algemeen voor de eigenlijke vorm der priesterwijding worden gehouden, nl. "Ontvang de Heilige Geest" geven volstrekt niet bepaald de rang aan van het priesterschap of de genade daarvan met de daaraan verbonden macht, die vóór alles de macht is "om het waarachtige lichaam en het waarachtige bloed des Heeren te consacreren en te offeren" Concilie van Trente, 23e Zitting - Leer over de heilige Wijding, Sessio XXIII - Doctrina de sacramento ordinis (15 juli 1563), 9 in een offerande, die niet is "een blote gedachtenis van het offer dat op het kruis volbracht werd." Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 16

Document

Naam: APOSTOLICAE CURAE ET CARITATIS
Over de geldigheid van Anglicaanse wijdingen
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Brief
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 13 september 1896
Copyrights: © 1950, Eccelsia Docens, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum 0177
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 14 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test