• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De ‘gemengde’ commissie verschaft uiteraard hulp aan de bisschoppen maar neemt niet hun plaats in wat betreft hun pastorale opdracht of hun betrekkingen met de Apostolische Stoel. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties, Apostolos Suos (21 mei 1998), 18-19 Want de ‘gemengde’ commissie vormt geen derde instantie tussen de Apostolische Stoel en de Bisschoppenconferenties, noch mag ze beschouwd worden als een communicatiekanaal tussen hen beiden. De leden van de commissie zijn altijd bisschoppen, of tenminste personen die rechtens aan bisschoppen gelijkgesteld zijn. Het is bovendien de taak van bisschoppen als leden van de commissie aan de commissie leiding te geven.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test