• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gebruik om de erkenning (recognitio) van de Apostolische Stoel te vragen voor alle vertalingen van liturgische teksten Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 20-21.31 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 838 verschaft de noodzakelijke zekerheid, d.w.z. dat de vertaling authentiek is en overeenkomt met de oorspronkelijke teksten en dit gebruik drukt uit en bewerkt de waarachtige gemeenschapsband (communio) tussen de opvolger van de heilige Petrus en zijn broeders in het bisschopsambt. Bovendien is deze erkenning niet zomaar een of andere formaliteit, maar een handeling van bestuursmacht die absoluut noodzakelijk is (als de erkenning (recognitio) er niet is, dan mist de handeling van de Bisschoppenconferentie iedere kracht van wet) en waardoor wijzigingen, zelfs substantiële, kunnen worden opgelegd. Pont. Comm. Codici Iuris Recognoscendo, Acta: Communicationes 15 (1983) 173 Daarom mogen geen vertaalde of pas samengestelde liturgische teksten gedrukt worden voor gebruik door celebranten of in het algemeen door het volk, als de erkenning (recognitio) nog ontbreekt. Omdat de lex orandi altijd in overeenstemming dient te zijn met de lex credendi en het geloof van het christenvolk tot uiting dient te brengen en te versterken, kunnen liturgische vertalingen niet verdienstelijk zijn voor God als daarin niet de rijkdom van de katholieke leer uit de oorspronkelijke tekst in de versie in de volkstaal getrouw vertaald wordt zodat de gewijde taal aangepast wordt aan de dogmatische inhoud. Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot medewerkers en deskundigen van de Raad ("Concilium") ‘ter uitvoering van de Constitutie over de H. Liturgie’ (13 okt 1966) Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, 11e bijeenkomst van voltallige raad, Tot de Raad ter uitvoering van de constitutie over de heilige liturgie (14 okt 1968), 10 Bovendien moet men het principe in acht nemen dat iedere particuliere Kerk met de universele Kerk moet overeenstemmen niet alleen in de geloofsleer en in de sacramentele tekenen maar ook in de gebruiken die aanvaard zijn door een apostolische en doorlopende traditie. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 397 Daarom beoogt de erkenning van de Apostolische Stoel ervoor te waken dat de vertalingen zelf en bepaalde wettig ingevoerde varianten de eenheid van het volk Gods niet schaden, haar veeleer steeds dienen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties, Apostolos Suos (21 mei 1998), 22

Zie ook:

Volgens brief Paus Franciscus - Brief
Aan kardinaal Sarah over Magnum Principium
(15 oktober 2017)
van Paus Franciscus van 15 oktober 2017 is dit artikel "herroepen of ongeldig verklaard" met ingang van 1 oktober 2017 door zijn Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
van 3 september 2017.

Document

Naam: LITURGIAM AUTHENTICAM
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse Liturgie
Vijfde instructie "betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie" (bij art. 36)
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Georgius A. Kard. Medina Estévez
Datum: 28 maart 2001
Copyrights: © 2002, NRL, Zeist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test