• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gewijde muziek, zowel de vocale als de instrumentale, verdient positieve aandacht. Onder gewijde muziek wordt hier verstaan muziek ‘die gecomponeerd is voor de eredienst en die zich onderscheidt door heiligheid en degelijkheid van vormgeving’ Congregatie voor de Riten, Over de muziek in de Heilige Liturgie, Musicam Sacram (5 mrt 1967), 4. a. De kerk beschouwt haar ‘als een schat van onberekenbare waarde, die de andere kunstscheppingen te boven gaan’, zij kent haar ‘een dienende taak toe in de dienst des Heren’ Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 112; zij verlangt dat ‘deze schat met de grootste zorg wordt bewaard en gecultiveerd’ Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 114.

Wanneer er tijdens een viering gewijde muziek wordt uitgevoerd, moet deze uitvoering ten volle rekening houden met het verloop en de eigen wetten van de viering. Deze bepaling noopt zeer vaak tot de beperking van het gebruik van composities die gemaakt zijn in een tijd waarin de actieve deelname van de gelovigen niet werd voorgehouden als bron van de echte christelijke geest Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 14 Vgl. H. Paus Pius X, Motu Proprio, Instructie over de gewijde muziek, Tra le sollecitudini - Inter sollicitudines (20 nov 1903).

Deze verandering in de uitvoering van muzikale werken loopt parallel aan de verandering die, omwille van de viering, inzake andere artistieke scheppingen tot stand is gekomen op liturgisch terrein: b.v. de nieuwe vormgeving van het priesterkoor in verband met de zetel van de voorganger, de ambo en het gebruik van het altaar, gekeerd naar het volk. Dit alles betekent geen onderwaardering van het verleden, maar is gewild vanwege een belangrijker doel: de deelname van de vergaderde gemeenschap. De beperking die zich in bepaalde gevallen kan voordoen inzake het gebruik van muzikale werken tijdens de liturgie kan gecompenseerd worden door de volledige uitvoering ervan buiten de viering, in de vorm van concerten van gewijde muziek.

Document

Naam: CONCERTEN IN KERKGEBOUWEN
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 5 november 1987
Copyrights: © Nationale Raad voor de Liturgie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test