• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eendracht en overeenstemming in het gezin

Tot de vestiging en versterking van die eendracht en eenheid, waartoe Wij alle volkeren met hun regeerders en alle klassen van burgers hebben aangespoord, wekken Wij tenslotte ook alle gezinnen op met vaderlijke aandrang.

Want als er in de familiekring geen vrede, eenheid en eendracht heersen, hoe zullen zij dan in de maatschappij kunnen bestaan?

Deze ordelijke en harmonieuze eenheid, die in het gezin nooit mag ontbreken, vindt haar oorsprong in de onverbreekbare band en de heiligheid van het christelijk huwelijk en is een machtige factor voor het bevorderen van de orde, de vooruitgang en de welvaart van de hele burgerlijke samenleving.

De vader moet in zijn gezin als het ware de plaats van God innemen, en niet alleen door zijn gezag maar ook door zijn goed voorbeeld de anderen leiden en voorgaan.

De moeder moet door milde goedheid en deugd in het gezin haar kroost met kracht en zachtheid bevelen; voor haar man moet zij vol toegeeflijkheid en liefde zijn.

Samen met hem moet zij haar kinderen, dat allerkostbaarst geschenk van God, met zorg onderrichten en opvoeden tot een deugdzaam en godsdienstig leven.

De kinderen moeten aan hun ouders de verschuldigde gehoorzaamheid bewijzen, hen beminnen en niet alleen hun tot troost zijn, maar ook, als het nodig is, tot werkelijke steun.

In de boezem van het gezin moet diezelfde vurige liefde heersen die brandde in het huisgezin van Nazareth; alle christelijke deugden moeten er bloeien, er moet eenheid zijn en voorbeelden van een deugdzaam leven moeten er schijnen.

Moge het toch nooit gebeuren - en dit is Onze dringende bede tot God - dat deze zo heerlijke, zo zoete en noodzakelijke eenheid wordt verbroken; want als de heilige instellingen van het christelijk gezin in verval geraken, als de geboden die de goddelijke Verlosser hieromtrent heeft gegeven worden verworpen of geschonden, dan raken ook de grondslagen van de maatschappij aan het wankelen en wordt de burgerlijke samenleving aangetast en komt in groot gevaar te verkeren met groot verlies en schade voor alle burgers.

Document

Naam: AD PETRI CATHEDRAM
Over waarheid, eenheid en vrede in de geest van liefde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 29 juni 1959
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief jrg. 14, nr. 35, pag. 829-848
Bewerkt: 12 maart 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test