• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LE VOCI CHE DA TUTTI
Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie

Eerbiedwaardige Broeders, geliefde Zonen!

De vele blijken van vreugdevolle verwachting en goede wensen voor een gelukkig succes van het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie welke Wij van alle uithoeken der aarde ontvangen zijn voor Ons steeds weer een aansporing om een beroep te doen op de welwillendheid van zovelen om de hemelse zegeningen af te smeken, om hun heilige ijver te vermeerderen en hun practische en duidelijke medewerking te verlenen bij alles wat de plechtige viering van het Concilie aangaat, en om hoge verwachtingen te koesten omtrent de vernieuwing van het inwendige en sociale leven van de Kerk en de geestelijke vernieuwing van de gehele wereld, die Wij Ons hiervan voorstellen.

En ziet, daar komt ons tegemoet, als de verschijning van de nieuwe lente, en op de drempel van de H. Paasviering, de zachtmoedige en beminnelijke figuur van de H. Jozef, de verheven bruidegom van Maria; een figuur die zo dierbaar is aan allen die zich aangetrokken voelen tot de christelijke ascese, beheerst en bescheiden maar des te edeler en liefelijker.

In de eredienst der H. Kerk ontving Jezus, het Mensgeworden Woord, reeds dadelijk de ongedeelde aanbidding als de afstraling van het Wezen van Zijn Vader, zich weerspiegelend in de glorie der Heiligen.

Maria, Zijn Heilige Moeder, volgde Hem op de voet vanaf de eerste eeuwen; in de afbeeldingen in de catacomben en de oude basilieken werd zij reeds op vrome wijze vereerd als de Mater Dei. Sint Jozef evenwel, behalve een enkele maal wanneer zijn figuur even opduikt hier en daar in de geschriften der Vaders, blijft gedurende eeuwen en eeuwen in de verborgenheid, die zo karakteristiek voor hem is; hij lijkt als het ware slechts een ornament in het tableau van het leven van de Zaligmaker. Er is een hele tijd nodig voordat zijn verering doordringt tot de harten der gelovigen en zij speciaal tot hem, als een trouwe toeverlaat, hun gebeden opzenden. Deze grote vreugden vielen onze moderne tijden ten deel en wel op een overvloedige en indrukwekkende wijze, en daarom stellen Wij het zeer op prijs deze karakteristieke en betekenisvolle blijken van bijzondere verering juist nu onder uw aandacht te brengen.

Document

Naam: LE VOCI CHE DA TUTTI
Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 19 maart 1961
Copyrights: © 1961, Katholiek Archief, jrg. 16, nr. 18
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test