• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij durven ook te hopen, dat deze leer van de Kerk gunstig en welwillend ontvangen zal worden door onze broeders in Christus, die nog van ons gescheiden zijn. Hoe gaarne zouden wij willen, dat deze leer, aangevuld met de verklaringen van het 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
, dat dit Concilie ook heeft goedgekeurd, hen als een zuurdeeg van liefde zal aansporen om de raadgevingen en de idealen van die leer zó te waarderen, dat zij steeds dichter tot onze gemeenschap naderen en tenslotte, als het God behaagt, aan ons gelijk zullen zijn. Wat ons betreft, deze leer verschaft ons de verrassende vreugde te constateren dat de Kerk, door de trekken van haar eigen gelaat nauwkeurig aan te geven, de grenzen van haar liefde niet beperkt maar juist verruimt en dat zij de sterke beweging van haar katholiciteit, die zich steeds ontwikkelt en uitnodigend openstaat, niet terugdringt. Het zij ons vergund om bij deze gelegenheid aan de waarnemers, die hier de van ons afgescheiden Kerken en christelijke gemeenschappen vertegenwoordigen, onze eerbiedige groet te brengen, hem te danken voor hun aanwezigheid bij de concilievergaderingen, waar zij steeds welkom zijn en hen onze beste wensen mee te geven voor hun voorspoed.

Document

Naam: POST DUOS MENSES
Sluiting van de Derde Zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 21 november 1964
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test