• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom is het dringend nodig, ook in het kader van de actuele moeilijkheden en internationale spanningen, zich ervoor in te spannen dat er een menselijke ecologie komt, die de groei bevordert van de “boom van de vrede". Om een poging daartoe te ondernemen moet men zich laten leiden door een visie op de mens als persoon welke niet aangetast is door ideologische en culturele vooroordelen of door politieke en economische belangen, die tot haat en geweld aanzetten. Het is begrijpelijk, dat mensbeelden in de onderscheiden culturen van elkaar verschillen. Het is daarentegen ontoelaatbaar dat er antropologische opvattingen worden gecultiveerd, die in zichzelf de kiem van contrasten en geweld dragen. Even onacceptabel zijn opvattingen over God, die aanzetten tot onverdraagzaamheid tegenover de medemensen en tot het gebruik van geweld jegens hen. Dit is een punt die met alle duidelijkheid moet worden gesteld: een oorlog in naam van God is nooit aanvaardbaar! Wanneer een bepaalde opvatting over God aan de oorsprong staat van misdadige handelingen, is dat een teken dat deze opvatting zich al heeft omgevormd in een ideologie.

Tegenwoordig wordt de vrede echter niet alleen bedreigd door het conflict tussen versmalde mensenbeelden, of wel ideologieën. Zij wordt ook in gevaar gebracht door de onverschilligheid tegenover wat de ware natuur van de mens is. Vele tijdgenoten loochenen namelijk het bestaan van een specifieke menselijke natuur en maken daardoor de meest extravagante interpretaties mogelijk van de, voor het menselijk wezen essentiële bestanddelen. Ook hier is duidelijkheid nodig: een “zwak” mensbeeld, dat ruimte laat aan iedere, ook excentrieke opvatting, bevordert slechts in schijn de vrede. In werkelijkheid belemmert het de authentieke dialoog en opent het de weg voor inmenging door autoritaire dwang, wat er op uitloopt dat de menselijke persoon niet verdedigd en gemakkelijke tot prooi wordt van onderdrukking en geweld.

Document

Naam: DE MENSELIJKE PERSOON - HART VAN DE VREDE
Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, onderverdeling in kleinere alinea's: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test