• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het kerkelijk gezag moet ook hier het algemeen princiep toepassen van het helpend en aanvullend element. Men moet aan de leek die werkzaamheden toevertrouwen, die hij evengoed of zelfs beter dan de priester kan verrichten; en hij moet vrij kunnen handelen en zijn verantwoordelijkheid kunnen uitoefenen binnen de grenzen van zijn functie of binnen de grenzen, die door het algemeen welzijn van de Kerk worden voorgeschreven.
Men moet er bovendien aan denken, dat het woord van de Heer: „ de arbeider is zijn loon waardig" (Lc. 10, 17), ook voor hem geldt. Het is ons vaak opgevallen, hoe men op missiecongressen voor het lekenapostolaat wees op de verplichting, aan die medewerkers het hun verschuldigde salaris te geven. Dikwijls wordt de catechist door zijn taak in het missiewerk volledig in beslag genomen, zodat hij en zijn gezin voor hun levensonderhoud afhangen van hetgeen de Kerk hun geeft. Van de andere kant mag de lekenapostel het niet kwalijk nemen, als men hem vraagt om aan de missie, die hem onderhoudt, geen overdreven eisen te stellen.

Document

Naam: SIX ANS SE SONT éCOULéS
Tot de deelnemers aan het tweede internationale congres voor lekenapostolaat te Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 5 oktober 1957
Copyrights: © 1958, Ecclesia Docens 0784, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 110-130
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test