• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
HOOFDSTUK 9  -  De commissies ter bevordering van de gewijde muziek

HOOFDSTUK 9 - De commissies ter bevordering van de gewijde muziek

De diocesane commissies voor gewijde muziek bieden een belangrijke steun ter bevordering van deze muziek en van de pastoraal-liturgische actie in het diocees. Daarom moeten ze, voor zover mogelijk, in elk diocees aanwezig zijn en hun arbeid verrichten in nauwe samenwerking met de commissie voor de liturgie. Dikwijls zal het zelfs wenselijk zijn, dat beide commissies worden samengevoegd tot één commissie, waarin deskundigen uit beide vakgebieden zitting hebben; zo zal het gewenste resultaat gemakkelijker worden bereikt. Daar waar het nuttig lijkt, wordt de oprichting van één enkele commissie voor meerdere diocesen zeer aanbevolen; hierdoor zal men één lijn kunnen trekken in een en hetzelfde gebied en zullen de verschillende krachten op meer efficiënte wijze worden gebundeld.

De commissie voor de liturgie, waarvan de oprichting bij de bisschoppenconferenties wordt aanbevolen naar gelang van de behoeften Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44, zal ook zorg dragen voor de gewijde muziek; daarom zullen ook deskundigen op het gebied van de gewijde muziek in deze commissie zitting hebben. Het zal goed zijn, dat deze commissie contact onderhoudt niet alleen met de diocesane commissies, maar ook met andere verenigingen, die zich in dat land met de muziek bezig houden. Dit geldt ook voor het pastoraal liturgisch instituut, waarvan sprake is in 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
.

In de audiëntie van 9 februari 1967, verleend aan Arcadius M. kardinaal Larraona, prefect van de Ritencongregatie, heeft Paus Paulus VI deze Instructie goedgekeurd, met zijn gezag bekrachtigd en de publikatie ervan bevolen; tevens heeft hij bepaald, dat ze van kracht zal worden op het Pinksterfeest, 14 mei 1967. Niettegenstaande alles wat hiermee in strijd mocht zijn.

Rome, 5 maart 1967, zondag Laetare, vierde zondag van de Vasten.

JACOBUS kard. LERCARO,
aartsbisschop van Bologna,
voorzitter van de Raad tot uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie.

ARCADIUS M. kard. LARRAONA,
prefect van de Ritencongregatie.

FERDINANDUS ANTONELLI,
titulair aartsbisschop van Idicra,
secretaris van de Ritencongregatie.

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test