• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij het maken van vertalingen in de volkstaal van die gedeelten, die op muziek gezet moeten worden, vooral bij vertalingen van de psalmen, zullen de deskundigen een getrouwe weergave van het Latijn trachten te verenigen met een goede zingbaarheid van de tekst in de volkstaal; daarbij zullen zij rekening houden met de eigen aard en wetten van iedere taal en met het karakter en de eigenschappen van ieder volk. Ook bij het componeren van nieuwe melodieën zullen de musici terdege rekening houden met al deze gegevens alsook met de wetten van de gewijde muziek.

Daarom moet het bevoegde territoriale gezag er voor zorgen, dat in de commissie, die de vertalingen in de volkstaal zal moeten vervaardigen, experts in de genoemde wetenschappen en deskundigen in de Latijnse taal en in de moedertaal zitting hebben; zij moeten reeds vanaf het begin van deze onderneming met elkaar samenwerken.

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test