• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De gewijde muziek is een krachtig middel om de godsvrucht van de gelovigen te voeden ook bij de vieringen van het Woord Gods en bij godvruchtige oefeningen. Bij de vieringen van het woord Gods Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 37-39 neme men als model de woordliturgie in de Mis. Vgl. Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie, Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie, Inter Oecumenici (26 sept 1964), 37 Bij alle godvruchtige oefeningen kunnen van groot nut zijn vooral de psalmen, de werken van gewijde muziek uit de oude en moderne tijd, populaire godsdienstige liederen en verder orgelspel en de muziek van andere instrumenten, die meer op het karakter van de plechtigheid zijn afgestemd. Bovendien kan men zich bij deze godvruchtige oefeningen en vooral bij de vieringen van het Woord Gods heel goed bedienen ook van enkele muzikale werken, die, al vinden ze geen plaats meer in de liturgie, toch de religieuze geest kunnen wekken en de overweging van de heilige geheimen kunnen bevorderen. Alinea 53

Document

Naam: MUSICAM SACRAM
Over de muziek in de Heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Jacobus Kard. Lercaro
Datum: 5 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0799, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test