• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om liturgische handelingen of oefeningen van godsvrucht, die binnen of buiten de kerk worden gehouden, per radio of televisie uit te zenden, wordt uitdrukkelijk verlof van de Ordinaris vereist; en deze verlene dit verlof niet, tenzij hij er van overtuigd is:

  1. Dat de gewijde zang en muziek volledig in overeenstemming zijn met de wetten, zowel van de liturgie als van de gewijde muziek.
  2. Verder, indien het over een televisie-uitzending gaat, dat allen die deelnemen aan de gewijde handeling zo goed onderricht zijn, dat de plechtigheid volkomen in overeenstemming met de rubrieken en alleszins waardig wordt gevierd.

Dit verlof kan de Bisschop blijvend toestaan, voor uitzendingen die regelmatig vanuit dezelfde kerk gebeuren, indien hij na rijp beraad er van overtuigd is, dat aan alle vereisten nauwgezet wordt voldaan.

De televisiecamera's mogen, voor zover mogelijk, niet binnen het priesterkoor worden gelaten; nooit echter mogen zij zo dicht bij het altaar worden geplaatst dat zij de gewijde riten hinderen. De mensen die deze camera's bedienen moeten zich zo ernstig gedragen, als past bij de plaats en de gewijde rite en de godsvrucht van de aanwezigen op de minste wijze stoort, vooral op die momenten, die de grootste devotie vragen.

Wat in het vorig artikel is bepaald, moet ook in acht genomen worden door fotografen: en wel met grotere toeleg, gezien het gemak waarmee zij zichzelf en hun apparaten kunnen verplaatsen.

Iedere kerkbestuurder moet er voor zorgen, dat aan de voorschriften, waarover in nrs. 75-76, getrouw de hand wordt gehouden; de plaatselijke Ordinarissen mogen niet nalaten, meer gedetailleerde normen uit te vaardigen die door de omstandigheden misschien worden geëist.

Omdat een radio-uitzending van nature vraagt, dat de luisteraars deze zonder onderbreking kunnen volgen, is het bij een Mis over de radio goed, dat de celebrant, vooral indien er geen commentator van de Mis is, de woorden die krachtens de rubrieken met zachte stem moeten worden gezegd, met een enigszins luidere stem uitspreekt; op dezelfde wijze die welke met heldere stem gezegd moeten worden, goed hoorbaar uitspreekt, opdat de luisteraars de gehele Mis gemakkelijk kunnen volgen.

Het is ten slotte dienstig dat, voor de uitzending van een Mis door radio of televisie, de luisteraars en kijkers er op wordt gewezen, dat dit horen of zien van de Mis niet volstaat om aan het gebod van mishoren te voldoen.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test