• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De muziekinstrumenten die, naar algemeen inzicht en gebruik, slechts bij profane muziek passen, moeten uit iedere liturgische handeling en uit oefeningen van godsvrucht absoluut worden geweerd.

Het gebruik van "automatische" instrumenten en apparaten, zoals daar zijn: automatisch orgel, grammofoon, radio, dictafoon of magnetofoon, en andere dergelijke, worde bij liturgische handelingen en oefeningen van godsvrucht, hetzij in de kerk hetzij buiten de kerk te houden, absoluut verboden; ook indien het slechts gaat over de overbrenging van gewijde redes of van gewijde muziek, of over het vervangen in zang van zangers of gelovigen of zelfs over het steunen van deze bij de zang.

Deze apparaten mag men echter gebruiken, ook in kerken, maar dan buiten liturgische handelingen of oefeningen van godsvrucht, wanneer het gaat over het luisteren naar de stem van de Paus, van de plaatselijke Ordinaris, of van andere gewijde sprekers; of ook om de gelovigen in de christelijke leer of in de gewijde zang of in de religieuze volkszang te onderrichten; en ten slotte om de zang van het volk te leiden en te steunen bij processies die buiten de kerk gehouden worden.

De zogenaamde "versterkers" echter mag men gebruiken ook bij liturgische handelingen en oefeningen van godsvrucht, indien het gaat over het versterken van de levende stem van de celebrant of commentator of van anderen die volgens de rubrieken of op bevel van de kerkbestuurder hun stem kunnen verheffen.
Het gebruik in kerken van apparaten om beelden te projecteren, vooral van zogenaamde filmapparaten, hetzij voor stomme film hetzij voor geluidsfilm, om welke, zelfs vrome of religieuze of liefdadige, reden dan ook, worde allerstrengst verboden.

Men wake er bovendien voor, dat bij de bouwen inrichting van congreszalen en vooral van toneelzalen bij de kerk, of bij gebrek aan een andere plaats, onder de kerk, er geen toegang bestaat vanuit deze ruimten naar de kerk en dat geen lawaai van daaruit de heilige stilte van de gewijde plaats op enigerlei wijze kan verstoren.

Document

Naam: INSTRUCTIO DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
Over gewijde muziek en de heilige Liturgie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Gaetano Kard. Cicognani
Datum: 3 september 1958
Copyrights: © 1959, Katholiek Archief 14e jrg., nr. 9/10 p. 193-216
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test